top of page

$4.1 miliona tala le fa'atupega o mea faigaluega ma masini mo tina faipisinisi Samoa.E tusa ma le $4.1 miliona tala le fa'atupega atoa o se fesoasoani a le Malo o Ausetalia mo le Malo o Samoa, e tauala atu i le Matagaluega o Tina ma Tama'ita'i aemaise o ana pa'aga.


I le fa'amanatuina ai e Samoa o le Aso e Amana'ia ai le sao o tina ma tama'itai i le tamao'aiga o le atunu'u aemaise o i latou i nu'u i tua, sa maua ai se avanoa e taua'a'o ai lenei foa'i tele a le malo o Ausetalia.


O le tausaga lona lua lenei talu ona fa'amanatu ma patipaia lea aso fa'avaomalo, e fa'ailoa ai le taua o lo latou sao i le atina'eina o 'aiga ma nu'u i le sini autu "Patipatia ma Amana'ia nafa tausi o tina i atina;ega aua le maua i taumafa i le lalolagi".


O le fa'amuamua a Ausetalia, ina ia malupuipuia ni galuega fa'atino aua le tama'oaiga o lo'o feagai ai ma tina ma tama'ita'i o le atunu'u.


I le nei fo'ai tele na galulue so'oso'otau'au ai ma le malo o Niu Sila, ma ua mafai na fa'amanuiaina ai ni isi o pa'aga e pei o le Matagaluega o Fa'ato'aga ma Fiagafaiva aemasie o le Matagaluega o Tina ma Tama'ita'i, Atina'e o Nu'u ma Agafeso'ota'i.


E 4o ni masini fa'atekonolosi o tablets ma laptops e 15 e fesoasoani i le fa'atinoina o a'oa'oga mo tina faipisinisi, o nei puna'oa o se fesoasoani a le UN Women e tauala mai lea i le malo o Ausetalia ma Samoa.


E ese mai nei mea faigaluega aoga, ae sa foa'i ai ma cameras(CCTV) mo maketi a le malo i Upolu ma Savai'i ma isi mea e mana'omia i maketi o fa'ato'aga ma faigafaiva ma sa tuala atu lea i le Matagaluega o Faigafaiva.


Ua amatalia fo'i ni a'oa'oga a sui o tina ma tama'ita'i o lo'o fa'atinoina lea e le Matagaluega o Tina ma Tama'ita'i e uiga i le fa'aaogaina o nei masini fa'atekonolosi e fa'atino ai galuega fa'apisinisi.


Items for Fugalei Market (Accident Compensation Corporation), Salelologa Market (Samoa Land Corporation), and Savalalo Fish Market (Ministry of Agriculture and Fisheries):

 1. 1. 52 CCTV Security Cameras for 3 Markets

 2. 2. PA systems for Fugalei, Savalalo Fish, and Salelologa Markets.

 3. 3. 40 Safety and Functional Signages for 3 Markets

 4. 4. Installation of Security Fence for Savalalo Fish Market

 5. 5. 40 Sweet Sense 20L Antibacterial Multipurpose Disinfectant Chemicals

 6. 6. 60 Industrial mops

 7. 7. 60 Commercial Cleaning Brooms

 8. 8. 12 660L Wheelie Bins

 9. 9. 36 240L Wheelie Bins

 10. 10. 6 Heavy Duty Water Blasters

 11. 11. Renovation of 7 Ablution Blocks

 12. 12. 6 Handwash Sinks

 13. 13. Renovation and repair of 170 market stalls

 14. 14. 5 705L Chest Freezers

 15. 15. 56 Safety Boots

 16. 16. 15 Helmets

 17. 17. 14 Safety Glasses

 18. 18. 53 Safety Vests

 19. 19. 32 Gum Boots

 20. 20. 53 Raincoats

 21. 21. 23 First Aid Boxes

 22. 22. 19 Grease-traps

 23. 23. 80 Stainless Steel tiles for Root Crops

 24. 24. Supply and Installation of 4 AED Defibrillators

 25. 25. 2 Lifebuoy for Savalalo Fish Market near the ocean

 26. 26. 5 10,000 L Plastic Water Tanks

 27. 27. 5 Water pumps

 28. 28. 15 Solar AC units

 29. 29. 28 Commercial Ceiling Fans

 30. 30. Installation of 50 LED external solar lights

 31. 31. 2 16ft Industrial Ceiling Fans

 32. 32. 4 Diesel Generators

 33. 33. 19 Non-power Ceiling Exhaust Fans

 34. 34. Installation of Prefabricated roof covers and awnings

 35. 35. Fire Alarm systems

 36. 36. 4 Disability Ramps

 37. 37. 3 Desktop Computers

 38. 38. 2 Laptops

 39. 39. 270 Plastic Folding Tables

 40. 40. 300 Plastic Chairs

 41. 41. 25 Wooden Benches

 42. 42. 50 LED External Solar Lights

Items for Ministry of Women, Community and Social Development (MWCSD):

 1. 43. 40 Android Tablets

 2. 44. 15 Laptops
242 views

Comments


bottom of page