top of page

A child drowns in swimming pool at Tuanaimato.

A tragic start to the holiday and festive season with a young child drowning at the swimming pool at Tuanumato.

It is believed that the young child was part of a church group enjoying the pool on this hot day.


The child appeared to be choking and attempts to revive were unresponsive. It is also understood that there was no person present who knew or attempted CPR.


Bluwave has sought comments from the SSFA regarding this tragic incident and measure in place to deal with such occurrances.


This is a developing story.

1,038 views

1 Comment


Aumao T. Pose
Aumao T. Pose
Dec 11, 2023

Talofa i si alualutoto ua maumau le ola ona ole faatamala o i latou sa auai aemaise ole pulega ole fale a'au ua matua tele le faatamala. Saili'ili lelei ma faamautu le mafua'aga ae tatau na iai ni tua patatua o lenei faalavalave sa le tatau ona tula'i mai. Faamaise i matua male aiga faanoanoa

Like
bottom of page