top of page

FA’AMALOSIA FAUTUAGA O SAVILI MALOLOSI.

6 Ianurari 2023.Ua fa'amalosia nei fautuaga ma lapataiga mo Savaili Malolosi, o lologa, lapataiga mo Ogasami i Samoa e afua atu i le nei Aso Faraile.


I le amata ai o le tausaga lenei 2023 ua maitauina ai le malolosi o savili aemaise o timuga mamafa, o taimi lava faapenei e tele ina a'afia ai Samoa i lologa ma Savili malolosi ma e ono a'afia ai nofoga maualalalo.


I le afiafi nei ua aumai ai nei se lipoti fapitoa o le Ofisa o le Tau mo Savili Malolosi ma Lologa fa'apena foi i gataifale.


I le lipoti lata mai a le ofisa o le tau o lo'o tā'ua ai;


"O se vaega o fetaia’iga o savili ma timuga o lo’o iai pea i luga o Samoa. O lenei fetaia’iga o savili ma timuga e fa’amoemoe e fa’atupula’ia i le aoauli aga’i i le afiafi nei ma aumaia timuga mamafa i le Atunu’u, e ono fa’atupula’ia ai lologa i nofoaga e a’afia gofie.


O ia tulaga, e alagatatau ai le fa’amalosia ai pea o le Lapata’iga o Timuga Mamafa fa’apea le Fautuaga o Lologa mo le Atunu’u.


O le fa’atupula’ia o le malolosi o savili i le 45-50 kilomita i le itula o lo’o fa’amoemoe mo le afiafi nei, ua fa’atūmauina ai pea le Fautuaga o savili malolosi fa’apea le si’itia o le Fautuaga o Ogasami i le Lapata’iga o Ogasami.


A’afiaga e ono ālia’e mai:


  1. E timuga, puaoa ma mase’ese’e auala i nofoaga maualulūga, ma e lolovaia nofoaga i tafatafāala.

  2. E ono iai tāfega ma ele’ele solo.

  3. E malosi le fa’ata’uta’u o savili i nisi o taimi, ma e sousou le sami.

156 views

Comments


bottom of page