top of page

Fa'atūlaga se tulafono e va'ava'aia ai le fa'aaogaina o palapala i Samoa.

O le taeao nei lea na tatalaina ai le isi vaega o le polokalame i le fa'amanatuina o le vaiaso o le si'osi'omaga.


O isi polokalame e aofia ai le fa'atalanoaina o le Pili po'o se tulafono tau fa'aofi i le fuafuaina tatau o le fa'aaogaina o le palapala.


Saunoa le afioga i le Minisita o le Matagaluega o le Si'osi'omaga ma Puna'oa Fa'alenatura ia Toeolesulusulu Cedric Pose Schuster, o lea ua fa'atalanoa le tulafono mo le pulea lelei ma le fa'aaogaina o palapala.

"O lea e fa'atulaga le tulafono, mo le fa'aaogaina ma le va'aia lelei o le fa'aaogaina gafataulimaina o le palapala, o le mea lena lea ala ai ona fa'atalanoa ona o a'afiaga fo'i o lenei vaiatau i le fa'atupula'ia o tagata".


O le fa'amoemoe autu o nei fa'atalanoaga, ina ia soa le pule i ni 'auala talafeagai e fo'ia ai fa'afitauli ua a'afia ai vaega o Samoa i palapala solo ma lologa ona le fa'aaogaina o palapalapala.


O le fa'atalanoa ai e sui o nu'u ma afio'aga ma le Matagaluega o lenei mata'upu, ina ia fa'atulaga ai se tulafono e fa'atonutonu tatau ai le so'ona 'eliina o palapala.

120 views

Comments


bottom of page