top of page

Fautuaina Samoa i savili tofa'ata'uta'u ma timuga mamafa.

PC: Samoa Meteorology


Ua aumai nei fautuaga malosi a le Ofisa o le Vaai Tau i le atunuu ona o le malolosi o timuga ma le sousou o le sami. Ua maitauina le lolovaia o ni isi o vaega maualalalo o le taulaga ma ua fautuaina ai le atunuu ina ia tautuana le saogalemu.


O ao fa’atupula’ia na āfua ai timuga mamāfa ma savili fa’ata’uta’u ua ta’oto nei i saute o Samoa ma āfua ai uiga fa’aitiitia o le tau e pei ona va’aia. Ae peita’i, o se vaega o fetaia’iga o savili ma timuga o lo’o iai pea i luga o le atunu’u ma e ono ‘aumaia timu e to’ulu vāvā solo ai, e mamafa ae pupu’u i nisi o vaega fa’apea nai uila ma faititili mo le asō.


O nei uiga o le tau e ono fa’aitiitia i se taimi o le asō a’o aga’i mamao atu i saute tulaga loulouā o le tau.

O se vaega o savili e feololo le malolosi ua ta’oto nei i saute o Samoa ma e ono ‘aumaia pea galu ma āuma e o’o atu i le 2.5 – 3 mita le maualuluga i luga o ‘ogāsami o le atunu’u i le asō. O nei tulaga o le ‘ā fa’aitiitia i lalo ifo o le 2.5 mita i se taimi o le asō.


A’afiaga e ono ālia’e mai:

E timuga ma e mamāfa i nisi o taimi, puaoa ma mase’ese’e auala i nofoaga maualulūga, ma e lolovaia nofoaga i tafatafāala. E iai lōlōga ma ele’ele solo i nofoaga e a’afia gōfie. E fa’ata’uta’u savili i nisi o taimi. E a’ave āu ma sousou le sami.

156 views
bottom of page