top of page

Loulouā le tau ma mamafa tīmuga i Sāmoa.

27 Oketopa 2022

Ua molimauina i lenei taeao le loulouā o le tau i Sāmoa, e ala i timuga mamafa ma 'ua maitauina ai fo'i le si'isi'i o le suātai ma lolovaia nisi o vaega māsani ona a'afia i lōlōga i le taulaga.


I se lipoti mai i Savai’i i le afio’aga o Sapapāli'i i le taeao lenei ole Aso Tofi, ua maitauina ai le pa ai ose tasi o vaitafe i totonu ole afio'aga ma ua fautuaina ai fo'i le atunu'u femalāga'i ina ia silasila i le saogalēmū ‘ae le'i kolosiina lea vaitafe i Savai'i.


Sapapali'i

I lenei vaiaso na 'aumai ai se līpoti a le ofisa ole va'ai tau, e 7 ni afā mālolosi o le'ā āfea le vasa pasefika ile fa'ai'uga o lenei tausaga, ma ‘e aofia ai fo'i ma Sāmoa nei.


I le lipoti ale ‘ofisa ole tau i Sāmoa i le taeao lenei o lo'o ua ‘aumai ai fautuaga mo tīmuga mamāfa ‘aemaise o lōlōga e ono a'afia ai nofoaga maualalālo ma nofoaga tu matāfaga.


Ua fautauina fo'i le ono iai o 'ele'ele solo aemaise ole māse'ese'e ole ‘auala.


Stay safe Samoa!283 views

Commentaires


bottom of page