top of page

O le 'ā maualuluga galu ma loloto le sami i le Aso Tofi.

Faamatalaga o le ata: Nofoaga lata i matafaga ua faaleagaina e galu/ Samoa Meteorology Division.


30 Aukuso 2023: Ua aumai se valoaga a le Ofisa o le Tau a le atunuu i le tūlaga e ono oo iai ogāsami o Samoa i le aso Tofi 31 Aukuso 2023.


I le faamatalaga a le Ofisa o le tau, e tusa o le i le tasao o le 'ā vaaia ai lea tulaga i le sua o le tai ma le maualuga aupito sili ona loloto.


"O le Aso ā Taeao, Aso Tofi 31 o Aokuso 2023, pe tusa ole 6 ile taeao, ua fa’amauina e tatau ai le sua o le Tai ile maualuga aupito i sili ona loloto o le tausaga mo ogasami o Sāmoa"


E lē gata i lena, ae o le 'a sousou le gataifale ma fa'ata'uta'u, ma e faamalosia ai lapataiga mo le aufaifaiva ma le atunuu ina mataitū suiga nei i ogasami o Samoa.


O lo'o tā'ua, e telē le avanoa e aafia ai matāfaga ma nofoaga tūlata i le sami i galu fafati ma lōlōga i nofoaga maualalalo ma lata i matāfaga.


O lea suiga ua faailoa e le Ofisa o le tau, e aofia uma ai gataifale o le atunuu aemaise lava o nofoaga e lamatia gofie i galu fafati maualuluga.

" O le Tai o’oō’o e āofia uma ai Sāmoa, peitai o nofoāga nei e aupito i sili ona lamatia i lōlōga i nofoaga tū matāfaga ma galu fafāti


1. Manono

2. Apolima

3. Sasa’e ma Saute o Upolu (Aleipata – Falealili – Siumu – Safata – Lefaga – Falelātai)

4. Sasa’e ma Saute o Savai’i (Tafua – Palauli – Satupa’itea – Sala’ilua, and Salelologa to Pu’apu’a)"


O le taimi nei o loo iai pea Samoa i le vaitau mugalā ma ua tūlata foi i le vaitau susu o le vaipalolo o le masina o Setema ma le faasolo atu ia Oketopa.

Comments


bottom of page