top of page

O le 'a fausia le isi Malumalu a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa'ia o Aso e Gata Ai i Savai'i.Peresetene a le Ekalesia, Russel M.Nelson.


O le Aso Sa 2 o Oketopa na fa'ataunu'uina ai le Kefesi Aoao a le Ekalesia a Iesu Kersio o le Au Pa'ia o Aso e Gata ai ma na laauga ai le Pesetene Aoao o le Ekalesia ia Russel M Nelson i lea Konefesi.


O le lauga a le Perestene a le Ekalesia, na ia fa'ailoa ai fo'i ni isi o nofoaga fou o le 'a fausia ai malumalu sa a le Ekalesia i le Lalolagi.


E 20 malumalu fou a le Ekalesia ua fa'atulaga nei, ma i le lisi o nei malumalu o lo'o muamua ai le igoa o Samoa i le motu o Savai'i.


O lea ua ia fa'ailoa o le 'a fausia le isi malumalu i Samoa ma o le 'a fa'atuina lea i le Motu o Savai'i.


O le ono(6) o malumalu e luasefulu(20) o le 'a fausia lava i totonu o Amerika.


O le taimi nei, e 177 le aofa'i o malumalu sa o lo'o fa'aaogaina i le lalolagi atoa, 59 malumalu o lo'o fausia ma toe fa'aleleia ma le 99 o malumalu o lo'o fuafuaina lona ata mo lea fausiaina ona maua ai le o le atoaga e 335 o Malumalu Sa i le lalolagi atoa.


O Samoa o le tasi o atunu'u ua molimauina le ola o tagata lotu o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa'ia o Aso e Gata ai.


Comments


bottom of page