top of page

Sua alavai e fa'aalu iai le suavai i le sami i taimi o timuga ma lologa.


Vaega o Sogi o lo'o suaina le alavai | Photography by Nah Folasa|BLUTV.O taumafaiga ina ia tu'uitiitia le a'afia gofie o nofoaga maualalalo o le atunu'u i lologa i taimi o timuga, o le tulaga lea ua toe galulue ai nei le malo ma Matagaluega e Fitoitonu ma galuega nei ina ia toe sua ma fa'alelei alavai e alu ai le vai i taimi e mamafa ai timuga.


Ua silia ma le 3 vaiaso, o galulue le konekarate e suaina alava tetele i taligalu o Sogi; ina ia faigofie ai ona aga'i le vai ma taunu'u atu i le sami.


O lenei fa'amoemoe ma poloketi nei, o ni vaega o le tali atu i fesuia'iga ma'ale'ale o le tau o lo'o iai nei le lalolagi ma o lo'o molimauina fo'i le a'afia tele ai o Samoa.


I le fa'atalanoaga ma le susuga i le ali'i Pule o le Ofisa o le Va'ai Tau ia Afaese Dr Luteru, sa ia ta'ua ai o lo'o galulue fa'atasi le Ofisa o le Tau ma le Pulega o 'auala po'o fela'ua'iga i le Auala ina ia silasila i 'auala e tu'uitiitia ai le suavai to'a i luga o le foga'ele'ele.


Na ta'ua e Afa'ese, ua maitauina le tulaga ma'ale'ale ua iai Samoa i mala fa'alenatura ona ua fa'atupula'ia le vevela o ogasami ma le si'itia o le suatai, o isi ia tulaga e ala ai ona faigata ona alu sa'o le vai i le sami ona ua maualuga le suatai.Comments


bottom of page