top of page

Tapunia uma pisinisi ma auaunaga mo le fataitaiga o le Tsunami.

O le asō na fa'ataunuuina ai le faataitaiga mo le Tsunami i vaega tū taulaga o le atunuu i Upolu.


Sa molimauina le lagolago a le atunuu i lenei faamoemoe, aemaise o Matāgaluega ma Faalapotopotoga eseese i lenei faamaite.


O le itulā e 2pm i le aoauli na amata ai ona tatā sailini, ma sa fa'apená ona fautuaina ai le atunuu ina ia agai loa i nofoaga maualuluga ua maea ona fa'atulaga i zone taitasi.


Sa maitauina le tapunia o auaunaga uma e oo i aoga, as savavali loa agai i nofoaga maualuluga i sone na vaevaeina.


O lenei faamoemoe, o se taimi muamua ua mafai ona faataunuuina ai ina ia faailoa i le atunuu ni gaioiga e fai pe 'ā fautuaina se mala faalenatura poo le Tsunami ua fou mai e osofa'i Samoa.


E lē gata i lea, ae o le fa'amasani o le atunuu i faailoilo ma sailini e pei foi ona sa faataitaiina i lenei aso.

O le faatino ai e Samoa o lea faataitai, o se vaega o le Polokalame o le Vaiaso o le Siosiomaga ma le Aso mo Tsunami o loo faamanatu i lenei vaiaso.

Comments


bottom of page