top of page

Tāpena fa'ata'ita'iga mo Tsunami i le Aso Tofi 9 Oketopa 2023.

O le aso iva o Novema i le 2pm i le aoauli, o le 'ā faia ai se faataitaiga o Tsunami, mo le taulaga o Apia.


O lenei fa'amaite i faalauiloa, o se vaega o le faamanatuina ai e Samoa o le aso mo le siosiomaga o loo ua faagasolo nei, faapea le aso faamanatu mo Tsunami i le lalolagi.


O nei gaioiga faataitai poo faataitaiga, ina ia faamasani le atunuu i nofoaga e sulufai iai pe 'ā afea Samoa i ni mala faalenatura poo Tsunami fo'i.


O lenei faataitaiga o le 'ā faata’ita’i ai sailini i pou masini faaonaponei, ua faaaoga e vave logoina ai lapataiga o faalavelave matuia ma faalavelave fafuasei, aua le saogalemu ma le nofo silafia e tagata uma o itu ma vaega taitasi e aga’i iai pe a ee le faailoilo. E lima pou faailoilo ua maea ona faapipiina i se vaega o Vaisigano (vaega o loo tapue ai le suavai). O le a fesoasoani sailini faailoilo a le Pulega o Tineinu ma Faalavelave Tutupu Faafuasei a Samoa (SFESA) ma le vaega o Pulega o Uafu (SPA) i lea faatinoga.

Ua māe'a foi ona vaevaeina i sone taitasi, ina ia agai tonu lava i le nofoaga ua faatulaga e le Matagaluega e tatau ona sulufai iai.


I le tulai mai o le Tsunami i Samoa i le tausaga e 2009, ua a'e ai lava ni manatu a le Matagaluega ina ia faataunuuina pea nei taumafaiga mo faataitaiga i tausaga taitasi.

25 views

コメント


bottom of page